top of page

For professionelle

Supervision til psykologer

Supervision har til formål at skabe et rum til refleksion og udvikling af fagprofessionelle. I arbejdet med udfordrende opgaver giver det refleksive rum energi og ny inspiration. Rummet skal være trygt, tillidsfuldt og fortroligt, og som supervisor gør jeg altid mit ypperste for at opnå disse betingelser. Jeg er en erfaren supervisor.

 

For psykologer vil min supervision kunne bruges som led i uddannelsen til autorisation eller som led i specialistuddannelse i børnepsykologi eller psykoterapi.

 

Supervisionen vil kunne finde sted både individuelt og i gruppe.

Indholdet i supervision kan være alt fra behandling til udredning og psykologisk undersøgelsesarbejde samt håndtering af komplekse sager.

 

Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne for supervision

Supervision til andre faggrupper

Jeg har lang erfaring med supervision af andre faggrupper fx lærere, læger, pædagoger og sygeplejersker fra skoler, børnehaver, psykiatriske afsnit og miljøpersonale. Jeg behersker forskellige supervisionsmetoder og har særlig stor erfaring med arbejde med reflekterende teams.

 

Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne for supervision.

Til repræsentanter fra socialforvaltningen

Efter mange års arbejde i Region Hovedstadens Børne- og Ungepsykiatri har jeg en specialiseret viden om børn og unge i alle aldre, der kan være ramt af komplekse psykiatriske problemstillinger, svære komorbide lidelser (dobbeltdiagnoser), skolevægring og i særdeleshed emotionelle forstyrrelser, tilknytningsproblematikker samt angst- og depressive tilstande. 

Jeg har årelang erfaring i at samarbejde med repræsentanter fra de sociale myndigheder. Jeg kan tilbyde faglig sparring ift. konkrete børn/unge eller fagsupervision til et team af socialrådgivere inden for børne- og ungeområdet - også med mulighed for at give plads til specifikke emner efter ønske.

Jeg kan tilbyde korte samtaleforløb eller længerevarende, intensive terapiforløb til de børn og unge, som har det sværest og står uden behandling, men har et behandlingsbehov, som skal varetages af primærsektoren jf. Lov om Social Service §11 og §52. Jeg tilbyder udarbejdelse af statusrapporter efter gældende lovgivning. 

Jeg kan tilbyde hjælp til familier med psykisk lidelse hos de voksne, enten ved at tilbyde børnene et støttende samtaleforløb, støtte forældrene til at varetage børnenes behov eller samle familien i et familieorienteret samtaleforløb.

Jeg tilbyde børnepsykologiske undersøgelser.

Jeg kan tilbyde hjemmebesøg med henblik på at afklaring af problematik og relevant indsats.

Jeg vil gerne deltage i netværksmøder for at sikre flow i forløb, hvis det skønnes relevant.

Jeg kan tilbyde udarbejdelse af statusrapporter evt. brug i en §50 undersøgelse med henblik på foranstaltning.

Kontakt mig gerne for en kortere, uforpligtende samtale for at høre nærmere ift. konkretisering og pris.

Jeg kan være svær at træffe i løbet af dagen, så læg endelig en besked på min telefonsvarer eller send en mail, så vender jeg tilbage. 

Jeg svarer hurtigst muligt på alle henvendelser, og al information behandles naturligvis fortroligt. 

bottom of page