top of page

Om Mette Bremer

Speciale

Mit speciale er børn, unge og familier, som står med en psykologisk problemstilling, der kalder på professionel hjælp.

Jeg har gennem 17 år arbejdet inden for feltet. Jeg har arbejdet i kommunalt regi (Familiecentre og PPR) og 12 år i Børne- og Ungepsykiatrien. Herudover har jeg i en årrække arbejdet i Børns Vilkår som gruppeleder i sorggrupper for børn og unge, der har oplevet at miste en søskende eller forælder.

Desuden har jeg dyb erfaring med sagsledelse på tværs af det kommunale og psykiatriske system.

Erfaringsområder

 • Jeg har i mit arbejde som psykolog hjulpet børn med mange forskelligartede problemstillinger. Mange har været udfordret af vanskeligheder, som kan beskrives med en diagnose (fx angst, depression, OCD, ADHD, autisme, adfærdsvanskeligheder, belastningsreaktion, spiseforstyrrelse, psykose og emotionel forstyrrelse).

 • Jeg har hjulpet forældre i vildrede, familier i krise, familier med konflikter og uoverensstemmelser samt forældre i skilsmisse.

 • Jeg har hjulpet børn og unge til at forstå sig selv bedre og håndtere de udfordringer, livet har givet dem.

 • Jeg har hjulpet børn med lavt selvværd til at få øje på deres kompetencer og muligheder.

 • Jeg har hjulpet anbragte børn, adopterede børn og børn i krise eller sorg.

 • Jeg har ydet rådgivning og undervist forældre til børn og unge med diagnoser for at skabe forståelse samt vejledning til håndtering af dagligdagens udfordringer.

 • Jeg har hjulpet søskende til børn med en diagnose for at give indsigt og møde dem og deres behov i svære tider. 

 • Jeg har lavet børnepsykologiske undersøgelser med henblik på at forstå et barn eller et ungt menneske med dets styrkesider og udfordringer.

 • Jeg har hjulpet familier gennem deres vej i systemerne – altid med barnets og den unges behov for øje.

IMG_1487.jpg

Mette Bremer

 • Uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2005, autoriseret af Psykolognævnet i 2007.

 • Uddannet specialpsykolog i børne- og ungepsykiatri i 2016.

 • Fuldført terapeutisk specialistuddannelse i psykodynamisk psykoterapi.

 • Godkendt specialist i psykoterapi med børn og unge i 2021 ved dansk psykolognævn.

Jeg er medlem af:

 • Dansk Psykologforening og arbejder efter psykologlovens tavshedspligt, etikregler og journalføringspligt.

 • Styrelsesmedlem i DSPBU (Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge)

 • Delegeret i EFPP (European Federation for Psychoanalytical Psychotherapy)

 • Børne- og familiepsykologisk selskab

dp_logo_header.png
pn.png
bottom of page