top of page

Ydelser og priser

Det tilbyder jeg

Der kan være mange grunde til, at et menneske kan få brug for hjælp af en psykolog. Nogle gange er problemstillingen helt klar, andre gange mere diffus. Begge dele er helt normale udgangspunkter, og sammen kan vi helt sikkert finde vej.

 

Afklaringssamtale

Hvis du er i tvivl om dit problem har behov for psykologhjælp på egne, dit barns eller familiens vegne og har brug for kort sparring, er du meget velkommen til at ringe til mig, uforpligtende og gratis, for at få hjælp til afklaring.

Jeg vender tilbage på henvendelser inden for 1 døgn.

Du er også velkommen til at booke en enkelt tid med mulighed for et møde for at opnå afklaring. Her vil vi kunne tale om problemstillingen, behov og muligheder, og jeg vil kunne give råd og vejledning. Dette er i nogle tilfælde tilstrækkeligt. Det er fint at komme alene som forældre, og det er lige så fint at tage barnet/den unge med. Det bestemmer I.

 

Terapi – individuelt eller med familien.

Til tider kalder en problemstilling på flere samtaler og nogle gange et helt terapiforløb.

Jeg kan både tilbyde korte og længerevarende terapiforløb, afhængig af problematik. Jeg kan tilbyde individuelle samtaler eller familieforløb, metoden afhænger af problemstillingen.

Vi aftaler i fællesskab, hvordan forløbet skal udformes.

Når der er tale om længerevarende forløb laves individuel aftale om antal sessioner og pris.

 

Rådgivning - om at være moren, faren eller forældrene

Det er hårdt at være forældre til et barn eller et ungt menneske, som ikke trives. Der kan let komme bekymringer og usikkerhed om, hvordan man bedst hjælper sit barn. Mange forældre savner redskaber og en retning på håndteringen af udfordringerne. Til tider kan forældre også stå med forskellige oplevelser af problemet og forskellige tilgange til håndtering af problemet.

Jeg står klar med et rådgivningsrum til jer forældre, hvor vi sammen kan forsøge at opnå en fælles forståelse og udvikle værktøjer til, at I som familie kan komme på ret kurs med trivsel hos alle.

 

Hjemmebesøg

Til tider kan familier stå i så svære og fastlåste situationer, at der er behov for, at hjælpen kommer til dem og ikke omvendt. I den situation vil jeg gerne komme til hjemmet, afklare og rådgive om, hvordan I kan komme videre herfra.

 

Video- eller telefonkonsultation

Det er også muligt at arrangere en samtale over telefon eller sikker video, hvis det ønskes.

Afbud

Det kan ske, at man har behov for at melde afbud. Afbud bedes foretaget senest 24 timer inden vores aftale. Det er muligt at melde afbud via sms eller e-mail. Ved udeblivelse eller senere afbud betales det fulde beløb.

Privatlivspolitik

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt i henhold til de etiske principper for nordiske psykologer og psykologloven. Klienter skal kunne give oplysninger til psykologen i tillid til, at de ikke videregives. Det er en afgørende forudsætning for et tillidsfuldt rum. Som fagperson har jeg samtidig skærpet underretningspligt, hvis oplysninger kommer frem, som giver anledning til særlig bekymring. Fx hvis et barn eller et ungt menneske er til fare for sig selv eller andre. Ved videregivelse af bekymring vil jeg altid underrette familien først.

Som psykolog har jeg endvidere journalpligt, og jeg er omfattet af databeskyttelsesloven. Efter hver session skrives et notat, jeg har pligt til at opbevare en journal i 5 år, hvorefter den slettes. Det er udelukkende mig, der har adgang til den digitale journal. 

Priser

Individuel terapi:                    1300 kr.

Forældresamtale:                    1300 kr.

Familieterapi:                         1500 kr.

Specialpsykologisk udredning:  1500 kr.                

Individuel supervision:              1400 kr.

Gruppesupervision:               efter aftale

 

Kognitiv vurdering inkl. skriftlig tilbagemelding                       5500 kr.

Betaling:

mobile pay 925037

Bankoverførsel til Nordea (reg.nr. 2252 kontonnr. 6293749912)

 

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”Danmark” kan du få tilskud til psykologbehandling, hvis du opfylder tilskudsbetingelserne for psykologhjælp.

https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

 

Jeg har ikke overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, og det er derfor desværre ikke muligt at få tilskud til behandling med henvisning fra egen læge.

bottom of page